NL - FR

Algemene verkoopsvoorwaarden.

 • 1 Geldigheidsgebied.
 • Deze algemene verkoopsvoorwaarden (hierna: AVV) gelden voor alle via onze Online-Shop gesloten overeenkomsten tussen ons, de schüco onderdelen shop, Spoelewielenlaan 4A,  8860 Lendelede met als telefoon +32 (0)51 62 64 94 , en email [email protected] Ingeschreven in het handelsregister onder de naam Lean-classics onder het BTW nummer BE0821 383 429, vertegenwoordigd door de bedrijfsleider en u als onze klant. De AVV gelden onafhankelijk van het feit dat u verbruiker, ondernemer of handelaar bent.
 • Alle tussen u en ons in verband met de koopovereenkomst gesloten overeenkomsten betreffen in het bijzonder deze verkoopsvoorwaarden, onze schriftelijke opdrachtbevestiging en onze aanvaardingsverklaring.
 • Doorslaggevend is de telkens bij afsluiting van de overeenkomst geldende formulering van de algemene verkoopsvoorwaarden van schüco-onderdelen shop.
 • Afwijkende voorwaarden van de klant aanvaarden wij niet. Dit geldt ook als wij het hierbij betrokken zijn niet uitdrukkelijk tegenspreken.

 

 • 2 Contractafsluiting.
 • Met het doorsturen van een bestelling via de Online-Shop voert u een bindende bestelling uit. U bent voor de duur van twee (2) weken na afgifte van de bestelling gebonden aan deze bestelling; uw eventueel volgens § 3 bestaand recht, uw bestelling te herroepen, blijft hierdoor onaangetast.
 • Wij zullen de toegang van uw via onze Online-Shop doorgegeven bestelling onmiddellijk per e-mail bevestigen. Dergelijke e-mail houdt nog geen bindende aanvaarding van de bestelling in, tenzij daarin naast de bevestiging van de toegang ook de aanvaarding wordt vermeld.
 • Een overeenkomst is pas afgesloten als wij uw bestelling door een aanvaardingsverklaring aannemen.
 • Als u verbruiker bent (dus een natuurlijke persoon, die de bestelling voor een doel doorgeeft dat noch kan worden beschouwd als uw beroepsmatige of zelfstandig beroepsmatige activiteit), hebt u volgens de maatstaf van de wettelijke bepalingen een herroepingsrecht.
 • Voor het overige gelden voor het herroepingsrecht de regelingen die afzonderlijk zijn weergegeven in de volgende herroepingsinformatie.

 

 • 3 Herroepingsrecht.
 • U hebt her echt binnen de 14 dagen deze overeenkomst ter herroepen.
 • De herroepingstermijn bedraagt 14 dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangestelde derde, die niet de transporteur is, het laatste goed in bezit genomen heeft.
 • Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons, de Schüco – onderdelen shop gelegen op de Spoelewielenlaan 4A, 8860 Lendelede met als telefoonnr. +32 (0) 51 62 64 4  en met als email adres info@schuco-onderdelen. be door midden van een duidelijke verklaring op de hoogte brengen van uw beslissing deze overeenkomst ter herroepen. U kunt daarvoor indien gewenst de bijgevoegde modelbrief voor gebruiken. ( Modelbrief )
 • Ter handhaving van de herroepingstermijn volstaat het dat u de mededeling over de uitoefening van het herroepingsrecht voor het einde van de herroepingstermijn verstuurt.

Gevolgen van de herroeping:

 • Als u deze overeenkomst herroept, moeten wij u alle betalingen, die wij van u ontvangen, inclusief de leveringskosten ( met uitzondering van de bijkomende kosten, die hieruit voortvloeien, dat u een ander soort levering als de door ons aangeboden, prijsgunstige standaard levering heeft gekozen). Onmiddellijk en ten laatste binnen de 14dagen na de dag terugbetalen waarop we de goederen hebben terug ontvangen en deze eerst ter controle worden nagezien op eventuele schade en gebreken.
 • U moet de goederen onmiddellijk en in ieder geval ten laatste binnen de 14dagen vanaf de dag waarop u ons over de herroeping van de overeenkomst op de hoogte brengt, terugsturen naar ons op het adres Schüco-onderdelen, Brugsesteenweg 211, 8520 Kuurne.
 • De termijn is verleend als u de goederen voor het einde van de termijn van 14dagen opstuurt. De kosten van terugzending valt ten laste van de klant.

 

 • 4 Leveringsvoorwaarden.
 • Wij hebben het recht gedeeltelijke leveringen uit te voeren.
 • Wij verzenden de goederen binnen de 2 dagen na ontvangst van betaling, maar voor sommige goederen kan de termijn uitlopen tot 14 dagen maximum. Als klant wordt u hiervan op de hoogte gebracht indien de termijn van 5dagen overschreden wordt.

 

 • 5 Prijzen en verzendingskosten.
 • Alle prijzen op de site zijn nettoprijzen inclusief btw en exclusief de verzendingskosten.
 • Naast de productprijs worden er ook standaard verzendingskosten aangerekend en dit voor een bedrag van 18.50€ incl btw. Voor artikels die geen standaardafmetingen hebben wordt er een toeslag extra toeslag gerekend van 35€ incl. btw.

 

 • 6 Betalingsvoorwaarden.
 • U kan de betaling na uw keuze betalen via bancontact, Ideal, overboeking of contant in onze winkel. Hiervan wordt er u een factuur bezorgd.
 • Bestellingen zijn worden uitgevoerd na ontvangst van de betaling.

 

 • 7 Auteursrechten.
 • Wij hebben auteursrechten op alle beelden, film en teksten in onze online shop. Een gebruik maken van deze beelden, films en teksten is zonder onze toestemming niet toegelaten.

 

 • 8 Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank.
 • Hier geldt het recht van de rechtbank en vredegerecht van het gerechtelijk arrondissement Kortrijk, tenzij wij de rechtbanken bevoegd overeenkomst art 624 van het gerechtelijk wetboek verkiezen. De Belgische wet is van toepassing.
 • Geschillenbeslechting: De Europese commissie heeft een internetplatform voor online-beslechting van geschillen opgericht. Het platform dient als opvangplaats voor buiengerechtelijke beslechting van geschillen betreffende contractuele verplichtingen die uit online-verkoopovereenkomsten ontstaan. Meer info is verkrijgbaar onder de volgende link: http://ec.europa.eu/consumers/odr